Referenser/länkar

Livhanken i media

Dagens Industri om Livhanken (pdf-öppnas i ett nytt fönster)

Kristianstadbladet om Livhanken (pdf-öppnas i ett nytt fönster)

Den som äger eller har ansvar för användandet av en vattenanläggning, t.ex. hamn, allmänna stränder, vattennära bostadsområden, båthamnar, kajer m.m. har också ett ansvar att området har ett gott skydd mot drunkning.

Svenska Livräddningssällskapet om vattensäkerhet

Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om utrustning för vattenlivräddning vid hamnar, kajer, badplatser och liknande vattennära anläggningar