Livhanken räddar liv

Jag vet för jag har varit nära att drunkna. I oktober 2010, i samband med båtupptagningen, föll jag i det bara 9-gradiga vattnet i hamnbassängen i Sölvesborg. All livräddningsutrustning fanns monterad på en stolpe uppe på kajen, utom räckhåll för mig som behövde den - jag var ju ensam. Med mina sista krafter, helt utmattad och efter många försök då jag var nära att släppa taget, lyckades jag ta mig upp. Ska det verkligen vara så svårt att ta sig upp tänkte jag? Det borde vara enkelt att med egen kraft och utan hjälp ta sig upp. Under flera sömnlösa nätter tog så Livhanken.se form. En hjälp till alla som vistas på och vid bryggor.

Magnus Nilsson

Vilka krav finns det

Varje år drunknar flera personer i våra hamnar. Ofta är de ensamma och utan hjälp är de helt utelämnade till de hjälpmedel som finns i deras närhet. Enligt det allmänna rådet som utfärdats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, bör det finnas fasta kajstegar med högst 50 meters mellanrum för att kunna ta sig upp om man ramlar i. Utrustning för vattenlivräddning bör placeras med 100 meters mellanrum.

Vems är ansvaret

Enligt lagen om skydd mot olyckor så är det nyttjanderättsinnehavaren skyldighet att förebygga och minimera riskerna för personskador. I exempelvis en fritidsbåtshamn kan det vara en förening som driver hamnen som är ansvarig. Det är kommunen som har tillsynsansvaret för att alla följer lagen. Den som inte fullgjort sitt ansvar kan komma att ställas till svars för bristerna i säkerheten. I exemplet med fritidsbåtshamnen blir det då styrelsen eller den de utsett som blir ansvarig.

Ökad säkerhet i hamnen

Livhanken.se är ett enkelt hjälpmedel att ta sig upp för den som ramlat i. De flesta fritidsbåtshamnar har Y-bommar för förtöjning av båtarna. Genom att montera Livhanken på varje eller minst varannan Y-bom ger man den som ramlat i chansen att kunna ta sig upp. När det gäller säkerhetsutrustning finns det ofta ekonomisk hjälp att söka genom kommunen eller företag som vill förknippas med trygghet och säkerhet.

Produktinformation